Viimased uudised

Avaneb Eesti-Norra koostööprogrammi „Green ICT“ väiketoetusskeemi taotlusvoor

13.03.2019

Tänasest on huvilistel võimalik EASist Eesti-Norra koostööprogrammi „Green ICT“ väiketoetusskeemist toetust taotleda. Elektrooniline taotlemine on EASi iseteeninduskeskkonnas avatud vahemikus 13. märts – 13. mai 2019 kell 9:00 (Eesti aja järgi). Täpsem info on leitav EASi kodulehelt: https://www.eas.ee/teenus/norratoetus/.

 

Eesti keel

Kõrgkoolidevahelised koostööprojektid ja õpiränne saavad toetust

25.02.2019

Täna, 25. veebruaril, kuulutas sihtasutus Archimedes välja EMP Balti teaduskoostööprogrammi raames taotlusvooru kõrgkoolidevaheliste koostööprojektide ja õpirände toetuste taotlemiseks. Taotlustähtaeg on 25. aprill 2019 kell 16:00 (Eesti aja järgi). Programmi tegevusi tutvustav veebiseminar toimub 12. märtsil algusega kell 10.30.

Eesti keel

Avaldati arvaliku arvamuse uuringu tulemused Eesti inimese teadlikkusest

10.11.2018

Undefined

Turu-Uuringute AS viis 2018. aastal Eesti inimeste seas läbi iga-aastase avaliku arvamuse uuringu, mis käistles inimeste teadlikkust ka EMP/Norra toetustest. Uuringu tulemused näitavad mõningast teadlikkuse langust, mis võib olla põhjustatud infovoo vähesusest, sest uuringu läbiviimise ajal uusi taotlusvoorusid polnud avatud ning üldiselt pole ka teavitatud uue perioodi toetusvõimalustest. Vähest teadlikkust on märgata ka EMP/Norra logode osas, mille on põhjustanud logo visuaali muudatus, mis pole veel inimeste poolt omaks võetud.

Lehed