Latest news

Avaneb taastava õiguse taotlusvoor, mis aitab toetada tööd noorte õigusrikkujatega

14.09.2020

Alates kolmapäevast, 16. septembrist saab taotleda toetust taastaval õigusel põhinevate meetodite kasutamiseks ühiskonnas. Taastava õiguse puhul on kõige olulisem konflikti või õigusrikkumise tagajärjel tekkinud kahju heastamine, nii et olukorra lahendamises osalevad aktiivselt kõik juhtunust mõjutatud inimesed.  Taotlusvooru kogumahuga 400 000 eurot rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra 2014-2021 programmist „Kohalik areng ja vaesuse vähendamine“. 

Undefined

Kutseõppeasutusi toetatakse 1,7 miljoni euroga

31.08.2020

Alates homsest, 1. septembrist saavad kutseõppeasutused taotleda toetust kutsevaliku õppe rakendamiseks, mille eesmärk on luua võimalusi poolelijäänud haridustee jätkamiseks ning toetada noori karjäärivaliku tegemisel. Taotlusvooru kogumahuga 1,74 miljonit eurot rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra 2014-2021 programmist „Kohalik areng ja vaesuse vähendamine“

Undefined

EAS toetab 12 miljoni euroga Eesti–Norra koostööprojekte

23.07.2020

EAS toetas Eesti–Norra koostööprogrammis Green ICT 26 Eesti ettevõtte koostööprojekte Norra ettevõtjatega kokku 12 miljoni euroga. Toetatud projektid on suunatud tööstuse ja rohetehnoloogiate, IKT ja tervisetehnoloogiate valdkondade arendamisse.

„Green ICT koostööprogrammis osalemine annab meie ettevõtetele väga hea võimaluse, et ellu viia suuremahulisi digitaliseerimisele suunatud projekte ja kaasata selleks vajalikke partnereid ka Norra turult,“ ütles väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem.

Undefined

Pages