26.04.2018

Riigihalduse minister Jaak Aab ja Norra asevälisminister Audun Halvorsen allkirjastasid täna Green ICT koostööprogrammi, mille kogumaht on 27 miljonit eurot. Äriarendusprogramm on suunatud Eesti ettevõtete konkurentsi suurendamiseks ning koostöö arendamiseks Norra ettevõtjate, asutuste ja ülikoolidega.

„Norra toetused aitavad vähendada riikidevahelist majanduslikku ja sotsiaalset ebavõrdsust ning tugevdada kahepoolseid suhteid. Selle eesmärgi saavutamisel on suur roll ka mõlema riigi ettevõtjatel ja organisatsioonidel,“ ütles lepingu allkirjastanud riigihalduse minister Jaak Aab. „Mul on hea meel tõdeda, et Eesti ja Norra koostöö on väga tugev ning tänu eelnevatele programmidele on kahe riigi ettevõtjad saanud headeks partneriteks. Täna allkirjastatud koostööprogrammi abil saame neid sidemeid veelgi tugevdada.“

Kokku on programmi maht 27 miljonit eurot ning see sisaldab ka Eesti kaasfinantseeringut, milleks on 25 protsenti. Sellest 18,5 miljonit eurot läheb avatud taotlusvoorudesse, mis keskenduvad tööstuse, IT ja personaalmeditsiini tootearendusse. Kokku 5,3 miljonit eurot suunatakse küberturvalisuse platvormi ning Health Sense andmeaida projektidesse ning Eesti ja Norra kahepoolseid suhteid edendavatesse tegevustesse.

Taotlusvoorusid koordineerib EAS ning tegevusi viiakse ellu koostöös Norra sõsarorganisatsiooniga Innovation Norway. Põhiprojekte ettevalmistav väiketoetuste taotlusvoor avatakse sügisel ning põhiprojektide taotlusvoor järgmisel aastal.

Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste üldeesmärgid on vähendada majanduslikku ja sotsiaalset ebavõrdsust Euroopa Majanduspiirkonnas ning tugevdada kahepoolseid suhteid doonor- ja abisaajariikide vahel. Toetusi antakse Euroopa Liidu 15 riigile Ida-, Kesk- ja Lõuna-Euroopas. Norra panustab toetuste kogusummast kokku 97,7 protsenti, Island 1,6 protsenti ja Liechtenstein 0,7 protsenti. Toetuse määr on reeglina kuni 85 protsenti, kuid kodanikuühiskonna valdkonna ja sotsiaalpartnerite puhul võib olla kuni 90 protsenti.

Norra finantsmehhanismi kogumaht on 1,3 miljardit eurot ja EMP finantsmehhanismil 1,5 miljardit eurot. See teeb kokku 2,8 miljardit eurot, mis on 11,3 protsenti enam kui perioodil 2009–2014. Eestil on võimalik saada sellest välisabi 68 miljonit eurot.

Undefined