Latest news

Seminar "Kliimamuutustega kohanev Eesti 2030: miks ja kuidas?"

18.04.2016

Eesti Keskkonnauuringute Keskus, Keskkonnaministeerium ja partnerid on korraldamas 25.aprillil Radisson

Undefined

Toimub projekti „Euroopa Liidu merestrateegia raamdirektiivi kohase Eesti mereala meetmekava väljatöötamine, k.a. saastuse vähendamiseks veeldatud maagaasi (LNG) kui alternatiivse laevakütuse kasutamise tasuvusuuringu teostamine“ lõpuseminar

18.04.2016

19.

Undefined

Toimub ühisseminar Eesti merealade loodusväärtuste inventeerimine ja seiremetoodika väljatöötamine (NEMA)“ ning „Ranniku maismaaliste elupaikade soodsa seisundi kriteeriumite ja seiremetoodika väljatöötamine (Rannikas)“

10.04.2016

14. aprillil toimub Euroopa Majanduspiirkonna toetuste „Integreeritud sise- ja mereveekogude majandamine“ programmi kahe projekti ühisseminar.

Undefined

Pages