2.08.2016

Undefined

Avatud on portaal HARIDUS JA SUGU, mis on loodud teadmiste lünga täitmiseks ning tervikliku ja süsteemse ülevaate andmiseks soolisuse teemadest hariduses.

Infoportaalist leiate sõnaseletusi, uurimuste tulemusi, juhend- ja õppematerjale, sh. tunnikonspekte, õiguslikke ja poliitilisi dokumente.

Avalik portaal on mõeldud kasutamiseks õppejõududele, õpetajatele, haridusametnikele, koolitajatele, üliõpilastele, noorsootöötajatele ja laiemale huviliste ringile, sh. ajakirjanikele ja meediaspetsialistidele.

Portaal „Haridus ja sugu“ on teejuhiks haridusvaldkonna soouuringute, sooteadliku pedagoogika alaste materjalide ja publikatsioonide juurde.

Link portaali: http://www.haridusjasugu.ee/about/