10.04.2016

14. aprillil toimub Euroopa Majanduspiirkonna toetuste „Integreeritud sise- ja mereveekogude majandamine“ programmi kahe projekti ühisseminar. Need projektid on: „Eesti merealade loodusväärtuste inventeerimine ja seiremetoodika väljatöötamine (NEMA)“ (http://nema.bef.ee/et/) ning „Ranniku maismaaliste elupaikade soodsa seisundi kriteeriumite ja seiremetoodika väljatöötamine (Rannikas)“ (https://www.tlu.ee/et/Okoloogia-keskus/projektid/EMP-projektid).

Ühisseminar toimub Tallinna Ülikoolis, Tallinna saalis (Mare maja, Uus-Sadama 5) 14. aprillil, 9.30-17.00

Projekte ja seminari korraldamist kaasrahastasid Eesti Keskkonnaministeerium ja Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK).

Küsimuste korral võta ühendust:

Reimo Rivis (Rannikas), reimo [dot] rivis [at] tlu [dot] ee, 5215987
Laura Remmelgas (NEMA), laura [dot] remmelgas [at] bef [dot] ee, 6597027

Registreeri SIIN

Seminari programm:

9.30-10.00 saabumine; võimalus turgutada soojade jookide ning suupistetega

10.00-10.30 Avasõnad sh Norra saatkonna esindaja; EMP programm „Integreeritud sise- ja mereveekogude majandamine" ja miks sellised projektid; milleks meile elupaikade ja liikide seire? Mis andmetest edasi saab, kes neid kasutavad ja kuidas; nii riigi siseselt kui ka Euroopas?

10.30-13.00 NEMA projekt ja selle tulemused:

Projekti ülevaade:

Mereelupaigad: loodusdirektiivi mereliste elupaigatüüpide seisundi hindamise kriteeriumid ja soodsa seisundi võrdlusväärtused; inventuuride tulemused (sh huvitavad leiud!); seire metoodika ja testseire tulemused

Merelinnud: avamerel koonduvate veelindude levik ja seisund, merekaitsealade võrgustiku vastavus lindude kaitse vajadustele; inventuuri tulemused; uurimismetoodika, inventeerimis- ja seirekava

Viigerhülged: jäävabal perioodil rakendatav alternatiivne seiremetoodika viigerhüljeste arvukuse seireks

Arutelu

13.00-14.00 Lõuna (korraldajate poolt)

14.00-17.00 Ranniku maismaalised elupaigad:

Projekti ülevaade:

Loodusdirektiivi maismaaliste rannikuelupaikade eripärad võrreldes muude elupaikadega, levikuinventuuri tulemused; seisundi hindamine ja seire.

Elupaikade väärtsutest; nende seos inimesega, konfliktid ja lahendused; rannikualal majandajate ja seal tegutsejate suhe elupaikadega.

Arutelu

 

Undefined