18.04.2016

19. aprillil toimub Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel Tallinn esimese korruse Jakobsoni seminariruumis Euroopa Majanduspiirkonna Finantsmehhanismi 2009-2014 programmi “Integreeritud sise- ja mereveekogude majandamine” projekti „Euroopa Liidu merestrateegia raamdirektiivi kohase Eesti mereala meetmekava väljatöötamine, k.a. saastuse vähendamiseks veeldatud maagaasi (LNG) kui alternatiivse laevakütuse kasutamise tasuvusuuringu teostamine“ lõpuseminarist.

Päevakava:

9.30 – 10.00    Kohv ja registreerimine

10.00 – 10.10  Avasõnad

10.10 – 10.30  Projekti tutvustus

10.30 – 11.00  Seireprogrammi ettepanek

11.00 – 11.15  Meetmekava eelnõu struktuur

11.15 – 11.45  Meetmekava eelnõus väljapakutud uued meetmed

11.45 – 12.15  Meetmekava eelnõus väljapakutud uued meetmed

12.15 – 13.15  Lõuna

13.15 – 13.30  Meetmekava eelnõu uute meetmete sotsiaal-majandus- ja kulutõhususe analüüs

13.30 – 13.45  Meetmekava eelnõu uute meetmete KSH tulemused (Alkranel/MSI)

13.45 – 14.00  Norra Mereuuringute Instituudi tagasiside Eesti mereseire programmi ja meetmekava ettepanekule

14.00 – 14.15  Kohvi paus

14.15 – 14.30  Veeldatud maagaasi (LNG) laevakütusena kasutuselevõtu tehnilise ja majandusliku teostatavuse uuringu tulemused

14.30 – 14.45  Erinevate LNG-l sõitvate laevatüüpide saasteainete emissioonitegurid

14.45 – 15.00  Välisõhu saastetasemete arvutuslik hindamine laevaliikluses LNG stsenaariumite põhjal

15.00 – 15.30  Arutelu, kokkuvõte, lõpp

Projekt on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna Finantsmehhanismi 2009-2014 programmist “Integreeritud sise- ja mereveekogude majandamine” ning Keskkonnaministeeriumi poolt.

Undefined