Taotleja

Projekti nimi ja number

Eraldatud toetus/ kasutatud toetus (EUR)

Toetusleping sõlmitud/
lõpparuanne kinnitatud

 

Keskkonnakaitse ja säästev areng

 

 

 

Keskkonnaamet

 

Development and implementation of management plans for riverine habitats in Natura 2000 areas of Ida-Virumaa, EE0044

 

525 725/ 478 712

29.10.08/ 21.12.11

Ecometal AS

 

Kristalliseerimise ja süvadesulfeerimise tehnoloogia soetamine AS Ecometal akude ümberkäitlemise tehases, EE0034

 

1 431 597/ 1 131 597

14.04.08/ 18.02.10

Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut

 

Implementation of Natura 2000 in Estonian Marine Areas site selections, designation and protection measures („ESTMAR”), EE0011

 

549 438/ 498 957

29.01.08/ 15.02.12

Keskkonna-
ministeerium

 

Sustainable groundwater monitoring of East-Viru county, Estonia, EE0010

 

673 200/ 569 569

12.12.07/ 21.12.11

Tartu Ülikool

 

Lämmastikoksiidi ja metaani emissioonid Eesti põllumajandusmaastikelt – ökosüsteemne varieeruvus ja võimalikud tõrjestrateegiad, EE0012

 

442 000/ 431 838

12.12.07/ 19.12.11

Tartu Ülikool

 

Eesti elurikkuse andmebaas, EE0018

 

449 995/ 442 935

19.01.08/ 15.02.12

Kunda Nordic Tsement AS

 

Põlevate tahkete jäätmete taaskasutamine AS Kunda Nordic Tsement tsemendipöördeahjudes, EE0019

 

837 240/ 469 443

14.04.08/ 14.03.11

Lihula Soojus OÜ

 

Kasvuhoonegaaside emissioonide vähendamine taastuvate biokütuste kasutuselevõtuga OÜ Lihula Soojus katlamajas, EE0040

 

378 550/ 378 368

14.04.08/ 31.05.10

Eestimaa Looduse Fond

 

Eesti soode looduskaitseline hindamine, EE0045

 

390 637/ 370 864

04.02.09/ 05.12.11

 

Kultuuripärandi kaitse

 

 

 

Viru-Nigula Vallavalitsus

 

Vasta mõisakompleksi arendamine piirkondlikuks haridus- ja turismikeskuseks, EE0023

 

477 634/ 477 596

05.05.08/ 29.01.10

 Kõpu Vallavalitsus

 

Kõpu mõisahoone renoveerimistööd ajaloolise miljöö säilitamiseks ja eksponeerimiseks, EE0028

 

926 183/ 921 463

 

25.06.08/ 21.02.12 

 

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

 

Olustvere mõisakompleksi kui arhitektuurimälestise säilitamine ja kasutusvõimaluste laiendamine, EE0031

 

1 212 043/ 1 212 043

 

05.05.08/ 11.06.10

 

 Väike-Maarja vald

 

 Kiltsi mõisakooli rekonstrueerimine, EE0029

 

1 157 129/ 1 157 129

 

05.05.08/ 12.11.11

 

 Haanja vald

 

Rogosi mõisa põhjatiiva renoveerimine, EE0032

 

542 543/ 542 397

 

 05.05.08/ 09.07.09

 

 Koigi vallavalitsus

 

Koigi mõisakool kui arhitektuuri- ja kultuuripärandi hoidja, EE0037

 

959 999/ 959 252

 

05.05.08/ 28.07.10

 

 Türi vald

 

Laupa mõisakooli restaureerimine, EE0036

 

1 109 813/ 1 109 813

 

23.04.08/ 28.04.11

 

Puurmani vald

 

Puurmani mõis turismiobjektina, EE0047

 

1 002 024/ 967 193

 

30.12.08/ 21.02.12

 

 Väätsa vald

 

Väätsa mõisa arendustööde kaudu eelduste loomine põhikooli ja külastuskeskuse arendamiseks Väätsa vallas, EE0049

 

1 007 720/ 839 737

 

05.03.09/ 25.11.11

 

 

Tervishoid ja lastehooldus

 

 

 

 SA Ida-Viru Keskhaigla

 

Nakkushaiguste diagnoosimis- ja ravivõimaluste kaasajastamine SA Ida-Viru Keskhaiglas, EE0024

 

372 436/ 368 454

 

14.04.08/ 14.12.10

 

MTÜ SOS Lasteküla Eesti Ühing

 

Keila SOS lasteküla laiendamine, EE0026

 

 

514 641/ 514 641

 

05.05.08/ 27.09.10

 

Tartu Ülikool

 

 Capacity building for disease surveillance and health monitoring in Estonia, EE0016

 

 

 

 

769 312/ 719 870

 

12.12.07/ 27.01.12

 

Tartu Linnavalitsus

 

 Tartu Maarja Kooli käsitöökodade väljaehitamine, EE0033

 

 

 

 

805 877/ 800 006

 

05.05.08/ 10.12.09

 

Haapsalu Linnavalitsus

 

 Haapsalu linna staadionikompleksi laiendamine uute sportimisvõimaluste loomiseks lastele, EE0025

 

 

 

613 970/ 613 791

 

15.09.08/ 23.11.09

 

AS Lääne-Tallinna Keskhaigla

 

 Improvement of preparadness and strengthening control of the communicable diseases in Estonia through the renovation of main CD treatment clinic, EE0021

 

 

 

1 143 690/ 1 125 647

 

14.04.08/ 04.05.10

 

 Kaagvere Erikool

 

 Kasvatuse eritingimusi vajavate tütarlaste ja maanoorte õpi- ja arengukeskkonna parandamine, EE0038

 

 

 

477 219/ 476 956

 

12.12.07/ 31.08.11

 

 Lahmuse kool

 

Lahmuse koolihoonete renoveerimine erivajadusega lastele, EE0046

 

 

955 977/ 795 493

 

28.01.09/ 15.02.12

 

 Keila Linnavalitsus

 

 Terviseradade rajamine Keila männikusse, EE0048

 

 

820 122/ 820 111

 

17.12.08/ 02.09.11

 

 AS Lääne-Tallinna Keskhaigla

 

 HIV prevention of the opiod dependent pregnant women and their children, EE0052

 

330 042/ 67 632

 

24.08.09/ 23.11.11

 

 

Schengen

 

 

 

 Justiitsministeerium

 

 Eesti vanglasüsteemi tugevdamine, EE0020

 

605 771/ 604 488

 

29.01.08/ 23.07.10

 

 

Regionaalpoliitika

 

 

 

 Maanteeamet

 

 Eesti üleriigilise ühistranspordi infosüsteemi arendamine, EE0035

 

 

1 245 297/ 1 166 101

 

12.05.08/ 02.09.11

 

 Sillamäe SEJ AS

 

 Kaugküttetorustiku Sillamäe linna rannatsoonist ümberpaigutamine, EE0039

 

 

325 324/ 323 842

 

29.01.08/ 29.08.11

 

Eesti keel