4.10.2013

EMP ja Norra toetused

Faktum & Ariko läbiviidud uuringu tulemusel selgus, et 27 protsenti 18-74 aastastest elanikest on kursis sellega, et Eesti saab Euroopa Majanduspiirkonnalt ja Norralt toetust, kusjuures keskmisest rohkem (35%) on kursis kõrgharidusega ja väikelinnade ning alevike elanikud.

Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetustest teadlikud inimesed oskasid toetust saavate valdkondadena nimetada eelkõige haridust, teadust ja sotsiaalvaldkonda. Toetust saanud objektide, projektide ja tegevuste hulgast teati kõige rohkem kultuuri, huvitegevust, sporti, koole, haridust ja loodushoidu. 12 protsenti küsitletutest on näinud Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetuste logosid. Infokanalitena nimetati enim televisiooni ja internetti.

Uuring viidi läbi 2013. aasta augustis, valimi moodustasid 18-74- aastased Eesti alalised elanikud, kellelt uuriti lisaks eurotoetuste teadlikkusele ka seda, milliseid Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetuste objekte, projekte ja tegevusi  tuntakse, milline on nende toetuste logode tuntus ning millistest infokanalitest saadakse toetuste kohta kõige rohkem infot.

Uuring on täismahus saadaval Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetuste kodulehel.

Eesti keel