27. aprillil 2012 toimus Rahandusministeeriumis Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetuste aastakoosolek, kus võeti kokku toetuste 2004-2009 perioodi tulemused ning arutati toetuste 2009-2014 perioodi ettevalmistamist, sh programmide ettevalmistamist, rakendamise ettevalmistamist, kahepoolseid suhteid Eesti ja doonorriikide vahel, riskide hindamist, kommunikatsiooni ja plaane järgnevaks aastaks.

Aastakoosoleku materjalid (inglise keeles):

EMP toetuste 2004-2009 perioodi lõpparuanne

Norra toetuste 2004-2009 perioodi lõpparuanne

EMP ja Norra toetuste 2009-2014 perioodi aruanne, seisuga 13. aprill 2012

Aastakoosoleku protokoll

 

Eesti keel