8. mail 2013 toimus Rahandusministeeriumis Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetuste aastakoosolek, kus arutati toetuste mõju riigitasandil, kahepoolseid suhteid Eesti ja doonorriikide vahel, aruandmisest horisontaalsete teemade arvessevõtmisel ning riskide hindamisest ja maandamisest.

Aastakoosoleku materjalid (inglise keeles):

EMP toetuste 2012. aasta strateegiline aruanne

Norra toetuste 2012. aasta strateegiline aruanne

Aastakoosoleku protokoll

Eesti keel