14. mail 2014 toimus Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetuste aastakoosolek, kus Rahandusministeeriumi ja doonorriikide esindajad arutasid toetuste mõju riigitasandil, rakendamise seisu, kahepoolseid suhteid Eesti ja doonorriikide vahel, horisontaalsete teemade arvessevõtmist ning riskide hindamist ja maandamist.

Aastakoosoleku materjalid (inglise keeles):

EMP toetuste 2013. aasta strateegiline aruanne

Norra toetuste 2013. aasta strateegiline aruanne

Aastakoosoleku protokoll

Aastakoosoleku ettekanne toetuste mõjust riigitasandil

Aastakoosoleku ettekanne toetuste rakendamise seisust

Eesti keel