PERIOOD 2014-2021

Euroopa Majanduspiirkonna toetuste rakendamist reguleerivad õigusaktid (eesti keeles):

 Norra Kuningriigi toetuste rakendamist reguleerivad õigusaktid (eesti keeles):


Memorandum of Undestanding (Norway) SIIN/HERE

Memorandum of Understanding (EEA) SIIN/HERE

Kommunikatsiooni ja teavituse juhend/Communication and Design Manual SIIN/HERE

 

Euroopa Majanduspiirkonna toetuste rakendamist reguleerivad õigusaktid:

Euroopa Liidu ning Islandi, Liechtensteini Vürstiriigi ja Norra Kuningriigi vaheline leping EMP finantsmehhanismi kohta aastateks 2009–2014: eesti keeles, inglise keeles;

Euroopa Majanduspiirkonna lepingu protokoll 38b EMP finantsmehhanismi kohta aastateks 2009-2014;

Eesti Vabariigi ning Islandi Vabariigi, Liechtensteini Vürstiriigi ja Norra Kuningriigi vaheline Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi rakendamist aastatel 2009-2014 käsitlev vastastikuse mõistmise memorandum: eesti keeles, inglise keeles; memorandumi lisa A 30. aprill 2014. a muudatus; memorandumi lisa B 19. septembri 2014. a muudatus; memorandumi lisa B 25. august 2015. a muudatus

Finantsmehhanismide Komitee poolt vastu võetud EMP finantsmehhanismi rakendusmäärus ja selle lisad (inglise keeles) on leitavad Finantsmehhanismide Kantselei kodulehelt; rakendusmäärus eesti keeles (mitteametlik tõlge);  rakendusmääruse lisa 4 Teavitamis- ja avalikustamisnõuded eesti keeles (mitteametlik tõlge), rakendusmääruse lisa 9 Programmioperaatorite käsiraamat eesti keeles (mitteametlik tõlge), rakendusmääruse lisa 10 Programmilepingu mall eesti keeles (mitteametlik tõlge).

Norra toetuste rakendamist reguleerivad õigusaktid:

Euroopa Liidu ja Norra Kuningriigi vaheline leping Norra finantsmehhanismi kohta aastateks 2009–2014: eesti keeles, inglise keeles;

Eesti Vabariigi ja Norra Kuningriigi vaheline Norra finantsmehhanismi rakendamist aastatel 2009-2014 käsitlev vastastikuse mõistmise memorandum: eesti keeles, inglise keeles; memorandumi lisa A 30. aprill 2014. a muudatus, memorandumi lisa B 19. septembri 2014. a muudatus; memorandumi lisa B 25. august 2015. a muudatus 

Norra välisministeeriumi poolt vastu võetud Norra finantsmehhanismi rakendusmäärus ja selle lisad (inglise keeles) on leitavad Finantsmehhanismide Kantselei kodulehelt; rakendusmäärus eesti keeles (mitteametlik tõlge); rakendusmääruse lisa 4 Teavitamis- ja avalikustamisnõuded eesti keeles (mitteametlik tõlge), rakendusmääruse lisa 9 Programmioperaatorite käsiraamat eesti keeles (mitteametlik tõlge), rakendusmääruse lisa 10 Programmilepingu mall eesti keeles (mitteametlik tõlge).

Eesti Vabariigi Valitsuse 23. mai 2013. a määrus nr 78 "Aastatel 2009–2014 Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismist ja Norra finantsmehhanismist vahendite taotlemise ja kasutamise tingimused ja kord", jõustunud 1. juunil 2013. a.

Lisaks õigusaktidele on doonorid koostanud järgimiseks juhendid, mis on inglisekeelsetena kättesaadavad Finantsmehhanismide Kantselei kodulehelt.

Kommunikatsiooni- ja kujunduskäsiraamat eesti keeles (mitteametlik tõlge).

Eesti keel