Eesmärk: Inimkapitali teadmiste suurendamine Eestis

Toetussumma: 1 000 000 eurot

Programmioperaator: Haridus- ja Teadusministeerium
Programmioperaatori rakendusüksus: Sihtasutus Archimedes
Doonori programmipartner: Norra Rahvusvahelise Kõrghariduskoostöö Keskus

Eritingimus: Programmi rakendatakse koos EMP finantsmehhanismi stipendiumifondi ja Norra finantsmehhanismi Norra-Eesti teaduskoostööga. Programm võib sisaldada teadusuuringute juhtimisega seotud tegevusi.

Programm kiideti doonorite poolt heaks 20. detsembril 2012. a

Programmileping, sõlmitud 2. mail 2013. a
Programmilepingu lisa 1, sõlmitud 30. oktoobril 2014. a
Programmilepingu lisa 2, sõlmitud 2. septembril 2015. a

Taotlusvoorud on lõppenud. Infot toetatud projektide kohta leiab programmi kodulehelt.

Kontakt:
Haridus- ja Teadusministeerium: Pille Pikker, tel 735 0215, e-post pille [dot] pikker [at] hm [dot] ee
Archimedes: Annela Hendrikson, tel 697 9210 , e-post annela [dot] hendrikson [at] archimedes [dot] ee; üldine e-post eeagrants [at] archimedes [dot] ee

Eesti keel