Eesmärk: teaduspõhiste arendustegevuste suurenemine abisaajariikides Norra ja abisaajariikide teaduskoostöö tulemusena.

Toetussumma: 3 000 000 eurot

Programmioperaator: Haridus- ja Teadusministeerium

Programmioperaatori rakendusüksus: Sihtasutus Eesti Teadusagentuur
Doonori programmipartner: Norra Teadusnõukogu

Eritingimus: Programmi rakendatakse koos EMP toetuste stipendiumifondi ja Norra toetuste Norra-Eesti stipendiumifondiga.

Programm kiideti doonori poolt heaks 30. oktoobril 2012. a

Programmileping, sõlmitud 25. veebruaril 2013. a
Programmilepingu lisa 1, sõlmitud 30. oktoobril 2014. a

Taotlusvoor on suletud. Teavet toetatud projektide kohta leiab programmi kodulehelt.  

Kontaktid:
Haridus- ja Teadusministeerium: Pille Pikker, tel 735 0215, e-post pille [dot] pikker [at] hm [dot] ee
Eesti Teadusagentuur: Iige Maalmann, tel 731 7363, e-post iige [dot] maalmann [at] etag [dot] ee

Eesti keel