Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetuste 2004-2009 programmperioodi rahastamisotsuste tegemise tähtajaks 30. aprillil 2009 kaeti doonorite poolsete kohustustega kogu Eestile saada olev toetus - 30,7 miljonit eurot. Projektide rakendamise periood lõppes 2011. aastal. Rahastati kokku 32 üksikprojekti (sh tehniline abi) ning kolme toetusskeemi. Tegevused lõpetati kõigis üksikprojektides ja toetusskeemides tähtajaliselt.

Perioodi lõpuks kasutati ära 28,9 miljonit eurot ehk 94% kogusummast.

 

 

 

Eesti keel