EMP ja Norra toetuste pidulik avakonverents leidis aset 27. märtsil, 2012 Tallinnas, Radisson Blu hotellis Olümpia.

Hanno Pevkur avakonverentsilHanno Pevkur avakonverentsil vol 2

Saadik avakonverentsilIvar Sikk avakonverentsil

Toomas Kivimägi avakonverentsilAvakonverentsile registreerumine

Konverentsi ettekanded:

Norra suursaadiku pr Lise Kleven Grevstadi ettekanne on leitav siit.

Norra Välisministeeriumi esindaja hr Steinar Hageni ettekanne on leitav siit.

Päeva esimese poole programmide kiirettekanded leiab PDF failina klikates programmi nimetusele:

- Integreeritud sise- ja mereveekogude korraldus
- Keskkonnasõbraliku tööstuse uuendamine
- Teaduskoostöö ja stipendiumifond
- Riskilapsed ja –noored  
- Rahvatervis
- Sooline võrdõiguslikkus ning töö- ja pereelu tasakaal
- Kodune ja sooline vägivald
- Kultuuripärandi säilitamine ja taastamine
- Valitsusväliste organisatsioonide fond
- Inimväärse töö edendamise ja kolmepoolse dialoogi fond

Päeva teise poole paneelide ettekanded

I paneel:

- Riskilapsed ja -noored, doonorite programmipartneri KS ettekanne on leitav siit
- Rahvatervis
- Sooline võrdõiguslikkus ning töö- ja pereelu tasakaal
- Kodune ja sooline vägivald
- Valitsusväliste organisatsioonide fond
- Kultuuripärandi säilitamine ja taastamine

II paneel:

- Keskkonnasõbraliku tööstuse uuendamine
- Teaduskoostöö, lisaks doonorite programmipartneri RCN ettekanne on leitav siit
- Stipendiumifond
- Integreeritud sise- ja mereveekogude korraldus

Eesti keel