28.06.2013

Riskilapsed ja -noored

Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Eesti Noorsootöö Keskusega kuulutab välja esimese riskilaste ja -noorte programmi taotlusvooru, mille raames noorsootöö- ja noorteorganisatsioonid saavad taotleda toetust riskilaste ja -noorte paremaks kaasamiseks.

Taotlusvooru raames toetatakse noorte- ja noorsootööorganisatsioonide tegevuse arendamist ja nende võimekuse suurendamist riskilaste ja -noorte kaasamisel, riskilaste ja -noortele ennetavate noorsootööalaste meetmete rakendamist parandamaks nende õpimotivatsiooni ja -tulemusi, noorsootöötajate, valdkonna spetsialistide ja vabatahtlike pädevuste suurendamist ning koostöövõrgustike loomist või olemaoleva võrgustiku arendamist ning teadmuspõhiste ja tõestatud mõjuga sekkumismeetmete ja -programmide rakendamist. Taotlusvoor on suunatud noorsootöö alaste meetmete rakendamisele riskilastele ja -noortele vanuses 7 kuni 26 eluaastat.

Taotlusvooru kogusumma on 868 201 eurot. Ühele projektile eraldatav toetus on  170 000 eurot kuni 868 201 eurot.

Taotluste esitamise tähtaeg on 14. oktoober 2013 kell 16:00.

Taotlusvooru tingimused ja muu info on leitav Eesti Noorsootöö Keskuse kodulehel.

Eesti keel