1.07.2017

Avaldati 2016. aasta EMP/Norra aastaaruanne, millest saab lugeda erinevate toetust saavate riikide toetuste kasutamisest aastatel 2016-2017. Samuti, ülevaadet seitsmes prioriteetses valdkonnas saavutatud eesmärkidest. Aruanne on leitav SIIT

Eesti keel