Eesmärk: Inimväärse töö tagamine ja kolmepoolse dialoogi arendamine tööandja organisatsioonide, ametiühingute ja riigiasutuste vahel toetades õiglast ja jätkusuutlikku majanduslikku ning sotsiaalset arengut.

Toetussumma: 256 000 eurot

Programmioperaator: Innovation Norway

Fondi sihtideks on saavutada:
• senisest parem sotsiaaldialoog ning kolmepoolsed dialoogiskeemid ja –praktikad ning
• inimväärse töö kasutegurite senisest parem mõistmine.

Ühtlasi on programm suunatud koostöö tugevdamisele Eesti ja Norra asutuste vahel.
Partnerlus Norra sotsiaalpartnerite ja avaliku sektori organisatsioonidega läbi regulaarse koostöö projektieesmärkide saavutamiseks on soovitav, kuid mitte kohustuslik.

PROGRAMMI KODULEHEKÜLG


Kontakt:
Innovation Norway: Knut Ringstad, tel +47 22 00 27 59, e-post knut [dot] ringstad [at] innovationnorway [dot] no

Eesti keel