Programmi eesmärk: Mere ja siseveekogude hea keskkonnaseisund

Oodatavad tulemused:
- Mere ja siseveekogudele keskkonnaeesmärkide ja korralduskavade seadmine
- Keskkonnaalase teabe mõju, seisundi ja suundumuste parenemine
- Kliimamuutustega kohanemise strateegiate ja meetmete väljaarendamine

Toetussumma: 6 900 000 eurot

Programmioperaator: Keskkonnaministeerium

Doonorite programmipartner: Norra Keskkonnaagentuur

Eritingimus: Programm peab hindama ja pakkuma välja meetmed Läänemere bioloogilise mitmekesisuse, ökosüsteemi teenuste ja laevareostuse kohta, samuti hindama LNG kui võimaliku alternatiivkütuse võimalikkust.

Programm kiideti doonorite poolt heaks 22. detsembril 2012. a

Programmileping, sõlmitud 28. märtsil 2013. a
Programmilepingu muudatus, sõlmitud 14. augustil 2014. a

Programmilepingu muudatus, sõlmitud 28. detsembril 2015. a

PROGRAMMI KODULEHEKÜLG

Planeeritud taotlusvoorud on läbiviidud. Taotlusvoorudes toetatud projektide kohta leiab infot siit ning programmilepingus eelnevalt kindlaksmääratud projektide kohta siit.   

Kontakt:
Keskkonnaministeerium: Krista Tõnisson, tel 626 0727, e-post annika [dot] varik [at] envir [dot] ee (krista.tonisson(ätt)envir.ee)

Eesti keel