22.04.2014

Riskilapsed ja -noored

Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Eesti Noorsootöö Keskusega on välja kuulutanud järjekordse riskilaste ja -noorte programmi taotlusvooru, mille raames toetatakse projekte, mis tegelevad tõrjutud noorte sotsiaalse kaasamise ja õigusrikkumiste ennetamisega.

Taotlusvooru käigus toetatakse tegevusi, millega tõstetakse valdkondlike organisatsioonide võimekust noori kaasata, ekspertide pädevust töös riskis olevate noortega, sh noortega, kes on suunatud alaealiste komisjoni. Ühtlasi toetatakse tegevusi, mis suurendavad noorsootööasutuste võimekust pakkuda vajalikke teenuseid korduvõigusrikkumiste ennetamiseks. Oodatud on taotlused nii avaliku sektori asutustelt, kohalikelt omavalitsustelt ja nende allasutustelt, sihtasutustelt, ülikoolidelt ja MTÜdelt, kellel on piisav noorsootööalane kogemus.

Taotlusvooru kogusumma on 340 000 eurot, minimaalne toetussumma on 170 000 eurot.

Taotluste esitamise tähtaeg on 10. september 2014 kell 16:00. Taotlusvooru tingimused ja muu info on leitav Eesti Noorsootöö Keskuse kodulehel.

Eesti keel