Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetused panustavad kontaktide ja koostöö tugevdamisle doonorriikide Islandi, Liechtensteini ja Norra ning 15 abisaajariigi vahel. Laialdaselt soodustatakse doonor- ja abisaajariikide avaliku- ja erasektori asutuste, vabaühenduste ja teadusasutuste kahepoolset koostööd. Koostööd edendamiseks on riiklikul tasandil ette nähtud 243 000 eurot ning igal programmil on selleks eraldatud vähemalt 1,5% programmi toetusest.

Riigi tasandi kahepoolsete suhete fondi kasutamist korraldab riiklik kontaktasutus doonoritega kokkulepitud tööplaani alusel.

Programmitasandi kahepoolsete suhete fondide kasutamist korraldavad programmioperaatorid. Lisaks on enamikel programmidel doonori(te)poolne programmipartner, kes aitab kaasa projekti tasandil partnerite leidmisele.

Eesti keel