29.02.2016

BPW Estonia viis läbi läbi küsitluse, et teada saada, kas Eesti inimese töö ja pereelu on tasakaalus. Vastas 407 naist ja 106 meest, kellest enamus on nii paarissuhtes kui lapsevanemad.

Näiteks, 41,7% vastajatest on rahul või väga rahul oma töö- ja pereelu tasakaaluga. Ainult 39% vastajatest on väga rahul või rahul kvaliteetaja hulgaga, mida saavad veeta oma pere ja sõpradega. 57% vastajaid mõtleb tööasjadele vabal ajal ning 32% vastajatest kinnitab, et töö tekitab neile stressi. Täpsemat infot uuri alljärgnevalt lingilt.

Norra finantsmehhanismist 2009-2014 rahastatava programmi „Sooline võrdõiguslikkus ning töö- ja pereelu tasakaal“ peamine eesmärk on soolise võrdõiguslikkuse edendamine ning töö-, pere- ja eraelu tasakaalu toetamine Eestis. Projekti otsene eesmärk on töö-, pere- ja eraelu tasakaalu soodustavate abinõude välja töötamine, millega saate tutvuda hwww.bpw-estonia.ee/tasakaal

Eesti keel