Eesmärk: Keskkonnasõbralike ettevõtete suurenenud konkurentsivõime, sealhulgas olemasolevate ettevõtete keskkonnasõbralikuks muutmine, keskkonnasõbralikud uuendused ja -ettevõtlus

Toetussumma: 6 000 000 eurot

Programmioperaator: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Programmioperaatori rakendusüksus: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
Doonori programmipartner: Innovation Norway

Programm kiideti doonori poolt heaks 30. oktoobril 2012. a

Programmileping, sõlmitud 25. veebruaril 2013. a
Programmilepingu lisa 1, sõlmitud 27. jaanuaril 2014. a
Programmilepingu lisa 2, sõlmitud 9. juulil 2015. a

PROGRAMMI KODULEHEKÜLG

Programmi tutvustav video

Programmi raames planeeritud taotlusvoorud on lõppenud. Toetatud väikeprojektide nimekirja leiab siit ja põhiprojektide nimekirja siit

Kontaktid:
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium: Mare Uiboupin, tel 639 7642, e-post mare [dot] uiboupin [at] mkm [dot] ee
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus: Marge Pihlapuu, tel 627 9421, e-post marge [dot] pihlapuu [at] eas [dot] ee

Eesti keel