Eesmärk: Soolise vägivalla ennetamine ja vältimine

Oodatavad tulemused:

  • Soolise vägivalla vähendamine
  • Inimkaubanduse ohvrite abistamine

Toetussumma: 2 000 000 eurot

Programmioperaator: Sotsiaalministeerium
Doonori programmipartner: Norra Terviseamet

Toetusskeem: Kuni 20% programmivahenditest on vabaühenduste suutlikkuse suurendamiseks, selleks et vähendada soolist vägivalda ja abistada inimkaubanduse ohvreid.

Eritingimus: Programmi rakendatakse koostöös soolise võrdõiguslikkuse ning töö- ja pereelu tasakaalustamise programmiga.

Programm kiideti doonorite poolt heaks 15. novembril 2012. a

Programmileping, sõlmitud 25. veebruaril 2013. a
Programmilepingu lisa 1, sõlmitud 15. juulil 2013. a
Programmilepingu lisa 2, sõlmitud 17. jaanuaril 2014. a
Programmilepingu lisa 3, sõlmitud 5. detsembril 2014. a

PROGRAMMI KODULEHEKÜLG

Kõik taotlusvoorud on lõppenud. Infot toetatud projektide kohta leiab siit


Kontakt:
Sotsiaalministeerium: Pille Ruul, tel 626 9817, e-post pille [dot] ruul [at] sm [dot] ee

Eesti keel