1.04.2013

Norra programmide "Sooline võrdõiguslikkus ning töö- ja pereelu tasakaal" ja "Kodune ja sooline vägivald" avakonverents toimub 4. aprillil 2013 Tallinnas Radisson Blu Hotel Olümpias.

Konverentsi peamised eesmärgid on Norra finantsmehhanismi 2009–2014 soolise võrdõiguslikkuse ning töö- ja pereelu tasakaalu edendamisele ning perevägivalla ja inimkaubanduse ennetamisele ja vähendamisele suunatud programmide tutvustus.

Ülevaade antakse programmide eesmärkidest, nende raames elluviidavatest eeldefineeritud projektidest, samuti planeeritavate avatud taotlusvoorude tingimustest;

  • Norra temaatiliste heade praktikate tutvustus;
  • Kontaktide loomise võimaluse pakkumine koostööpartnerite leidmiseks Norra programmide raames rahastatavateks projektideks.

Konverents on suunatud potentsiaalsetele projektide elluviijatele Norra finantsmehhanismi raames järgmistes valdkondades:

  • sooline võrdõiguslikkus
  • töö- ja pereelu tasakaal
  • perevägivald
  • inimkaubandus
Eesti keel