16.12.2013

Kodune ja sooline vägivald

Sotsiaalministeerium kuulutas taas avatuks Norra toetustest rahastatud koduse ja soolise vägivalla programmi taotlusvooru inimkaubanduse ja seksuaalvägivalla tõkestamiseks.

Taotlusvooru raames toetatakse tegevusi, mille peamiseks eesmärgiks on seksuaalvägivalla ja inimkaubanduse vähendamine ja tõkestamine ning ohvrite abistamine Eestis.

Taotlema on oodatud Eestis juriidilise isikuna registreeritud avaliku või erasektori ärilised või mitteärilised asutused ja valitsusvälised organisatsioonid, samuti Eestis tegutsevad valitsustevahelised organisatsioonid. Kodu- ja/või välismaiste projekti partnerite, nõustajate ja muude ekspertide kaasamine on lubatud ning soovitatav.

Täiendava avatud taotlusvooru raames eraldatava toetuse kogusumma on 240 000 eurot, millest eraldatakse üks projektitoetus minimaalse toetussummaga 170 000 eurot kuni maksimaalse toetussummani 240 000 eurot.

Taotluse esitamise tähtaeg on 10. veebruar 2014 kl 17:00 kohaliku aja järgi.

Taotlusvooru tingimused ja muu info on leitav Sotsiaalministeeriumi kodulehel.

Eesti keel