Eesmärk: Kultuuripärandi tulevastele põlvedele hoidmine, säilitamine ja sellele avaliku juurdepääsu tagamine.

Toetussumma: 4 510 000 eurot

Programmioperaator: Kultuuriministeerium
Doonorite programmipartner: Norra Kultuuripärandi Direktoraat 

Programmi fookus: Mõisakoolide säilitamine ja taastamine

Programm kiideti doonorite poolt heaks 2. oktoobril 2012. a

Programmileping, sõlmitud 25. veebruaril 2013. a
Programmilepingu lisa 1, sõlmitud 13. mail 2013. a
Programmilepingu lisa 2, sõlmitud 12. novembril 2013. a

PROGRAMMI KODULEHEKÜLG

Kõik programmi raames planeeritud taotlusvoorud on lõppenud. Toetatud restaureerimisprojektide kohta saab lähemalt lugeda siit ja toetatud arendusprojektide kohta siit. Lisaks toetab programm ühte eelnevalt kindlaks määratud projekti, mille kohta saab täpsemalt lugeda siit.

Kontakt:

Kultuuriministeerium: Riin Alatalu, tel 628 2253, e-post riin [dot] alatalu [at] kul [dot] ee

Eesti keel