19.04.2013

Eesti keel

Sotsiaalministeerium kutsub osalema seminaril "Põhjamaade kogemus vaimse tervise valdkonna arendamisel" 13. mail 2013 Tallinnas, Nordic Hotel Forumis, ja konverentsil "Arengusuunad vaimse tervise valdkonnas Eestis: Norra kogemus ja praktika" 27. mail 2013 Tallinnas.


Seminari "Põhjamaade kogemus vaimse tervise valdkonna arendamisel" peamised eesmärgid on:


 - tutvuda Norra, Taani, Soome ja Rootsi vaimse tervise valdkonnas tegutsevate ühenduste kogemustega


 - tutvuda Põhjamaade kogemusega vaimse tervise valdkonna edendamisel sh laste vaimse tervise edendamisel läbi veebipõhise info- ja nõustamiskeskkonna


 - toetada Eesti taotlejate edukat osalemist rahvatervise programmi avatud taotlusvoorudes.


Seminarile on oodatud vastava valdkonna esindajad ministeeriumidest, haridus- ja teadusasutustest, erialaseltsidest, MTÜdest ja teised huvilised.


Seminari päevakava ja registreerimisinfo aadressil http://www.sm.ee/norra-programmi-uldleht/rahvatervise-programm/suendmused.html.


Konverents "Arengusuunad vaimse tervise valdkonnas Eestis: Norra kogemus ja praktika" keskendub laste vaimse tervise teenuste praktikale ja kogemusele Norras. Käsitletavate teemade hulka kuuluvad vaimse tervise poliitika Norras, psühhiaatrilised teenused vaimse tervise keskustes, "out-reach" teenus, pikaajaline ravi- ja rehabilitatsiooniteenus noorukitele, väärkoheldud laste ravisüsteem, integreeritud vaimse tervise teenused ja laste vaimse tervise probleemide ennetustegevus.


Konverentsile on oodatud laste vaimse tervise valdkonnas töötavad spetsialistid erinevatelt elualadelt - psühholoogid, psühhiaatrid, lastekaitsetöötajad, sotsiaaltöötajad, tervishoiutöötajad ja teised huvilised.


Täpsem info aadressil http://www.sm.ee/norra-programmi-uldleht/rahvatervise-programm/suendmused.html.