14.05.2013

Riskilapsed ja-noored

Euroopa Majanduspiirkonna programmi „Riskilapsed ja -noored“ avakonverents toimub 5. juunil, 2013 Tallinnas, Swissôteli konverentsikeskuses.

Konverentsi eesmärk on tutvustada programmi „Riskilapsed ja -noored“ planeeritavaid tegevusi ja selgitada avatud taotlusvoorude tingimusi. Konverentsil antakse ülevaade hetkeolukorrast Eestis laste ja noorte riskide osas, jagatakse Norra ekspertide kogemusi ning tutvustatakse seal kasutusel olevaid tõenduspõhiseid praktikaid laste ja noortega tehtavas töös.

Konverentsil oodatakse aktiivselt kaasa mõtlema, kuidas laste ja noorte olukorda parandada, rakendades uusi lähenemisviise ja tõenduspõhiseid praktikaid, mis mujal maailmas on edu toonud. Konverentsile on oodatud kohalike omavalitsuste juhid ja spetsialistid; kohalikul tasandil tegutsevad organisatsioonid, haridus- ja teadusasutused, vanglad, kodanikuühendused, noorteorganisatsioonid, huvikoolid ja nende katusorganisatsioonid; riigiasutuste esindajad ja poliitikud.

Konverentsi esialgse päevakava ja registreerimisinfo leiate programmi kodulehelt.

Eesti keel