6.06.2013

veekogude korraldus

Euroopa Majanduspiirkonna programmi „Integreeritud mere- ja siseveekogude korraldus“ avakonverents toimub 20. juunil, 2013 Tallinnas, Swissôteli konverentsikeskuses.

Konverentsil tutvustatakse programmi toetatavaid tegevusi, eelmääratletud projekte ja avatud taotlusvoorude tingimusi. Lisaks saab päeva teisel poolel tutvuda konverentsil osalevate projektipartneritega Norrast, Islandilt või Liechtensteinist.

Oodatud on kõik keskkonnasõbrad, sealhulgas võimalikud toetuse taotlejad - kohalike omavalitsuste, keskkonnaorganisatsioonide ja teadusasutuste esindajad.

Veekogude korralduse programmi eesmärk on aidata kaasa Eesti mere- ja siseveekogude hea keskkonnaseisundi saavutamisele, milleks on ette nähtud 6,9 miljonit eurot Norra, Islandi ja Liechtensteini vahendeid. Programmi eelmääratletud projektide tulemusel valmivad Eesti merestrateegia seireprogramm ja meetmekava, riiklik kliimamuutuste mõjuga kohanemise strateegia ettepanek, vee andmestiku töötlemise mudel ning paraneb ruumiandmete kvaliteet ja kättesaadavus. Programmi avatud voorud rahastavad veekogudega seotud liikide ning elupaikade kaitset, ökosüsteemse lähenemise arendamist ning fokusseeritud merepõhja uuringuid.

Konverentsi päevakava ja registreerimisinfo leiate programmi kodulehelt.

Eesti keel