7.03.2014

Mõisakoolid

Kultuuriministeerium on välja kuulutanud programmi „Mõisakoolid – säilitamine läbi kasutamise“ täiendava taotlusvooru mõisakoolide arendusprojektidele. Taotluste esitamise tähtaeg on 28. aprill 2014.

Nn arendusprojektid on mõeldud uute teenuste ja võimaluste  loomiseks, sidudes seeläbi kohalikke elanikke kooliga. Arendusprojektid peaksid aitama kaasa kogukondade jätkusuutlikkusele pakkudes uusi teenuseid, luues uusi töökohti ning tugevdades seeläbi nii konkreetse koha kui ka mõisakoolide kui nähtuse identiteeti. Toetuste eesmärk on parandada ka Eesti koolide omavahelist koostööd ning edendada rahvusvahelisi kontakte, seda ennekõike Islandi, Liechtensteini ja Norra kogukondadega. Taotluste hindamisel pööratakse tähelepanu nii kavandatud eesmärkidele kui ka läbimõeldud tegevuskavale.
Seekordses voorus eraldatakse toetustena kokku 367 849 eurot.

Taotlusvooru tingimused, samuti eelmise taotlusvooru tulemused on leitavad Kultuuriministeeriumi kodulehel.

Eesti keel