12.08.2013

Koigi mõisakool

Kultuuriministeerium kuulutab välja programmi „Mõisakoolid – säilitamine läbi kasutamise“ teise taotlusvooru. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november 2013.

Kui esimene taotlusvoor pakkus raha hoonete restaureerimiseks, siis teine on suunatud elu edendamisele mõisakoolide ümber. Nn arendusprojektid on mõeldud uute teenuste ja võimaluste  loomiseks, sidudes seeläbi kohalikke elanikke kooliga. Kokku läheb jagamisele 670 000 eurot.

Arendusprojektid peaksid aitama kaasa kogukondade jätkusuutlikkusele pakkudes uusi teenuseid, luues uusi töökohti ning tugevdades seeläbi nii konkreetse koha kui ka mõisakoolide kui nähtuse identiteeti. Toetuste eesmärk on parandada ka Eesti koolide omavahelist koostööd ning edendada rahvusvahelisi kontakte, seda ennekõike doonorriikide kogukondadega.

Taotlusvooru tingimused ja muu info on leitav Kultuuriministeeriumi kodulehel.

Eesti keel