1.07.2020

Tänasest avanes 2,9 miljoni euro suuruse mahuga taotlusvoor, kust rahastatakse väikelinnade muinsuskaitsealadel asuvate hoonete restaureerimise ja avalikku kasutusse võtmisega seotud tegevusi.

Hoone peab asuma Haapsalu, Kuressaare, Lihula, Paide, Pärnu, Rakvere, Viljandi, Valga või Võru linna muinsuskaitsealal. 

„Eesti väikelinnad on omanäolised ja pakuvad mõnusat elukeskkonda. Kui toome vanalinna rohkem avalikke funktsioone ja korrastame tühje või alakasutatud hooneid, mõjub see ergutavalt kogu linnasüdamele. Tahame selle toetusega näidata, et kohalik areng võib põhineda kultuuripärandil,“ ütles kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste asekantsler Merilin Piipuu.

Kristin Eliassen Norra Kultuuripärandi Ametist väljendas heameelt, et Norra saab pakkuda programmis „Kohalik areng ja vaesuse vähendamine“ lisaks rahastusele ka teadmisi. „Oleme selles programmis aktiivne partner ning ootame pikisilmi kahepoolsete suhete loomist Eesti partneritega,“ ütles Eliassen.

Taotlusi saab esitada Riigi Tugiteenuste Keskusele e-toetuste keskkonna kaudu. „Taotlema on oodatud Eestis juriidilise isikuna registreeritud avaliku ja erasektori asutused ja valitsusvälised organisatsioonid ning Eestis tegutsevad valitsustevahelised organisatsioonid. Sarnaselt muude rakendusskeemidega Riigi Tugiteenuste Keskuses ootame ka nüüd Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna meetmete taotluseid e-toetuste keskkonna kaudu,“ ütles Riigi Tugiteenuste Keskuse sotsiaalse taristu, finantsinstrumentide ja haldusvõimekuse arendamise talituse juhataja Marek Atonen

Taotlusvooru maht kokku on 2 859 647 eurot ning kestab kuni käesoleva aasta 30. novembrini. Toetuse vähim summa ühe projekti kohta on 200 000 eurot ja suurim summa 500 000 eurot. Rahastus tuleb Euroopa Majanduspiirkonna toetustest.

Lisainfo taotlusvooru ja infopäeva kohta Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehel: https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/emp-ja-norra-toetused-2014-2021/muinsuskaitsealad-ajaloolistes

Eestis on kaksteist muinsuskaitseala. Taotlusvooru valitud üheksas sihtlinnas elanikkond kahaneb ning väärtuslikud majad jäävad seetõttu tühjaks. Seetõttu on mõistlik koondada avalikke funktsioone just vanalinnadesse.

Undefined