Viimased uudised

Toimub projekti „Euroopa Liidu merestrateegia raamdirektiivi kohase Eesti mereala meetmekava väljatöötamine, k.a. saastuse vähendamiseks veeldatud maagaasi (LNG) kui alternatiivse laevakütuse kasutamise tasuvusuuringu teostamine“ lõpuseminar

18.04.2016

19.

Undefined

Toimub ühisseminar Eesti merealade loodusväärtuste inventeerimine ja seiremetoodika väljatöötamine (NEMA)“ ning „Ranniku maismaaliste elupaikade soodsa seisundi kriteeriumite ja seiremetoodika väljatöötamine (Rannikas)“

10.04.2016

14. aprillil toimub Euroopa Majanduspiirkonna toetuste „Integreeritud sise- ja mereveekogude majandamine“ programmi kahe projekti ühisseminar.

Undefined

Aprillis toimub Tartus rahvusvaheline hariduskonverents

31.03.2016

21. aprillil toimuval konverentsil võetakse kokku projekti TULUKE käigus omandatud teadmised. Huvilisi oodatakse registreeruma kuni 15. aprillini.

Tartu Linnavalitsus viis perioodil juuni 2014 kuni aprill 2016 ellu projekti "Tõenduspõhine uus lähenemine - uus koolikultuur Eestis (TULUKE)", mille raames pööras tähelepanu koolikultuurile, kaasaegset õpikäsitust toetavale klassikultuurile ning kogukonna ja kooli koostööle.

Undefined

Lehed