Viimased uudised

Kutseõppeasutusi toetatakse 1,7 miljoni euroga

31.08.2020

Alates homsest, 1. septembrist saavad kutseõppeasutused taotleda toetust kutsevaliku õppe rakendamiseks, mille eesmärk on luua võimalusi poolelijäänud haridustee jätkamiseks ning toetada noori karjäärivaliku tegemisel. Taotlusvooru kogumahuga 1,74 miljonit eurot rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra 2014-2021 programmist „Kohalik areng ja vaesuse vähendamine“

Undefined

EAS toetab 12 miljoni euroga Eesti–Norra koostööprojekte

23.07.2020

EAS toetas Eesti–Norra koostööprogrammis Green ICT 26 Eesti ettevõtte koostööprojekte Norra ettevõtjatega kokku 12 miljoni euroga. Toetatud projektid on suunatud tööstuse ja rohetehnoloogiate, IKT ja tervisetehnoloogiate valdkondade arendamisse.

„Green ICT koostööprogrammis osalemine annab meie ettevõtetele väga hea võimaluse, et ellu viia suuremahulisi digitaliseerimisele suunatud projekte ja kaasata selleks vajalikke partnereid ka Norra turult,“ ütles väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem.

Undefined

Norra toetustest rahastatakse Eesti inimeste teadlikkuse tõstmist pere- ja soolise vägivalla suhtes

17.07.2020

Täna, 17. juulil, avanes Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetustest taotlusvoor „Teadlikkuse tõstmine perevägivalla teemadel ning seksi ostmise nõudluse vähendamiseks“. Toetuse eesmärk on vähendada perevägivalda ja soolist vägivalda Eesti ühiskonnas.  

Hoiakud perevägivalla suhtes on teinud läbi väga suure positiivse muudatuse, 95% Eesti elanikest peab perevägivalda kuriteoks ja 78% arvates ei ole perevägivald pere siseasi.

Undefined

Lehed