Viimased uudised

Koduse ja soolise vägivalla programmi inimkaubanduse ja seksuaalvägivalla tõkestamise täiendav taotlusvoor on nüüd avatud!

16.12.2013

Kodune ja sooline vägivald

Sotsiaalministeerium kuulutas taas avatuks Norra toetustest rahastatud koduse ja soolise vägivalla programmi taotlusvooru inimkaubanduse ja seksuaalvägivalla tõkestamiseks.

Eesti keel

Rahvatervise programmi tervist edendavate sotsiaalkampaaniate ja koolituste taotlusvoor on nüüd avatud!

27.11.2013

Rahvatervis

Sotsiaalministeerium kuulutab välja Norra toetustest rahastatud rahvatervise programmi kolmanda taotlusvooru: "Tervist edendavad sotsiaalkampaaniad ja koolitused", mille eesmärgiks on parendada vaimset ja füüsilist keskkonda läbi tervislike valikute toetamise.

Taotlusvoorul on kaks alasuunda:

Eesti keel

Riskilaste ja -noorte programmi järjekordne taotlusvoor on nüüd avatud!

18.11.2013

Riskilapsed ja-noored

Justiitsministeerium kuulutab välja riskilaste ja -noorte programmi  raames väikeprojektide taotlusvooru „Jätkutugi erikoolist või vanglast vabanenud noortele“, kuhu erikoolid, vanglad, muud riigi- ja omavalitsusasutused ja mittetulundusühingud on oodatud esitama häid ideid ja uusi algatusi erikoolist ja vanglast vabanenud lastele ja noortele jätkutoe pakkumiseks.

Eesti keel

Lehed