Viimased uudised

Rahvatervise programmi tervist edendavate sotsiaalkampaaniate ja koolituste taotlusvoor on nüüd avatud!

27.11.2013

Rahvatervis

Sotsiaalministeerium kuulutab välja Norra toetustest rahastatud rahvatervise programmi kolmanda taotlusvooru: "Tervist edendavad sotsiaalkampaaniad ja koolitused", mille eesmärgiks on parendada vaimset ja füüsilist keskkonda läbi tervislike valikute toetamise.

Taotlusvoorul on kaks alasuunda:

Eesti keel

Riskilaste ja -noorte programmi järjekordne taotlusvoor on nüüd avatud!

18.11.2013

Riskilapsed ja-noored

Justiitsministeerium kuulutab välja riskilaste ja -noorte programmi  raames väikeprojektide taotlusvooru „Jätkutugi erikoolist või vanglast vabanenud noortele“, kuhu erikoolid, vanglad, muud riigi- ja omavalitsusasutused ja mittetulundusühingud on oodatud esitama häid ideid ja uusi algatusi erikoolist ja vanglast vabanenud lastele ja noortele jätkutoe pakkumiseks.

Eesti keel

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ootab uusi projektitaotlusi

14.11.2013

Ökoinnovatsioon

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus kuulutab taas välja projektitaotluste vastuvõtu programmi „Keskkonnasõbraliku innovatsiooni arendamine" raames, kuhu oodatakse osalema Eestis registreeritud ettevõtjaid ja vabaühendusi, kelle teenuse või tootearenduse keskmes on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia energeetika, e-tervise, transpordi ja logistika ning tööstuse ja kaubanduse valdkonnas.

Eesti keel

Lehed