Viimased uudised

Kutse tervist edendavate sotsiaalkampaaniate ja koolituste teemalisele seminarile

10.10.2013

rahvatervis

Sotsiaalministeerium kutsub 24. oktoobril hotellis Euroopa kaasa mõtlema tervisliku elustiili kujundamise ja riskikäitumise vähendamise teemadel. Oodatud on esindajad vabaühendustest, teadus- ja arendusasutustest, kohalikest omavalitsustest, riigiasutustest, erialaseltsidest jne.

Eesti keel

27 protsenti eestlastest on teadlikud Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetustest

4.10.2013

EMP ja Norra toetused

Faktum & Ariko läbiviidud uuringu tulemusel selgus, et 27 protsenti 18-74 aastastest elanikest on kursis sellega, et Eesti saab Euroopa Majanduspiirkonnalt ja Norralt toetust, kusjuures keskmisest rohkem (35%) on kursis kõrgharidusega ja väikelinnade ning alevike elanikud.

Eesti keel

Vabaühenduste Fond ootab uusi projektitaotlusi

17.09.2013

Vabaühenduste Fond

Avatud Eesti Fond kuulutab välja uued taotlusvoorud vabaühenduste projektidele.

Suurprojektide taotlusvoorus toetatakse algatusi, millega vabaühendused võimendavad teadlikult ja strateegiliselt oma rolli demokraatlike väärtuste, sh inimõiguste hoidjate ja edendajatena; katsetavad selleks uusi lähenemisi ning viivad läbi hoiakuid kujundavaid ja avalikku dialoogi suurendavaid algatusi.

Eesti keel

Lehed