Viimased uudised

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ootab uusi projektitaotlusi

14.11.2013

Ökoinnovatsioon

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus kuulutab taas välja projektitaotluste vastuvõtu programmi „Keskkonnasõbraliku innovatsiooni arendamine" raames, kuhu oodatakse osalema Eestis registreeritud ettevõtjaid ja vabaühendusi, kelle teenuse või tootearenduse keskmes on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia energeetika, e-tervise, transpordi ja logistika ning tööstuse ja kaubanduse valdkonnas.

Eesti keel

Kutse tervist edendavate sotsiaalkampaaniate ja koolituste teemalisele seminarile

10.10.2013

rahvatervis

Sotsiaalministeerium kutsub 24. oktoobril hotellis Euroopa kaasa mõtlema tervisliku elustiili kujundamise ja riskikäitumise vähendamise teemadel. Oodatud on esindajad vabaühendustest, teadus- ja arendusasutustest, kohalikest omavalitsustest, riigiasutustest, erialaseltsidest jne.

Eesti keel

27 protsenti eestlastest on teadlikud Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetustest

4.10.2013

EMP ja Norra toetused

Faktum & Ariko läbiviidud uuringu tulemusel selgus, et 27 protsenti 18-74 aastastest elanikest on kursis sellega, et Eesti saab Euroopa Majanduspiirkonnalt ja Norralt toetust, kusjuures keskmisest rohkem (35%) on kursis kõrgharidusega ja väikelinnade ning alevike elanikud.

Eesti keel

Lehed