Viimased uudised

Vabaühenduste Fond ootab uusi projektitaotlusi

17.09.2013

Vabaühenduste Fond

Avatud Eesti Fond kuulutab välja uued taotlusvoorud vabaühenduste projektidele.

Suurprojektide taotlusvoorus toetatakse algatusi, millega vabaühendused võimendavad teadlikult ja strateegiliselt oma rolli demokraatlike väärtuste, sh inimõiguste hoidjate ja edendajatena; katsetavad selleks uusi lähenemisi ning viivad läbi hoiakuid kujundavaid ja avalikku dialoogi suurendavaid algatusi.

Eesti keel

Stipendiumiprogrammi õpirände taotlusvoor on taas avatud!

13.09.2013

Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetustest rahastatava stipendiumiprogrammi raames on ülikoolidel ja nende üksustel tänavu taas võimalik esitada taotlusi Eesti ja Norra ülikoolide vahelise õpirände läbiviimiseks. Õpiränne hõlmab erinevaid tegevusi (õpingud, praktika, koolitus) ja ka erinevaid sihtrühmi (üliõpilased ja ülikoolide töötajad).

Eesti keel

Veeprogrammi kaks taotlusvooru on nüüd avatud!

5.09.2013

Keskkonnaministeerium kuulutab välja Euroopa Majanduspiirkonna toetustest rahastatud programmi "Integreeritud mere ja siseveekogude majandamine" kaks taotlusvooru.

Esimeses taotlusvoorus toetatakse merepõhja uuringuid, aga ka liikide ja elupaikade inventuure ning seiret. Elupaikadest on luubi all näiteks karid ja veealused liivamadalad ning liikidest viigerhüljes.

Eesti keel

Lehed