Viimased uudised

Koduse ja soolise vägivalla ja soolise võrdõiguslikkuse programmide avakonverents 4. aprillil

1.04.2013

Norra programmide "Sooline võrdõiguslikkus ning töö- ja pereelu tasakaal" ja "Kodune ja sooline vägivald" avakonverents toimub 4. aprillil 2013 Tallinnas Radisson Blu Hotel Olümpias.

Konverentsi peamised eesmärgid on Norra finantsmehhanismi 2009–2014 soolise võrdõiguslikkuse ning töö- ja pereelu tasakaalu edendamisele ning perevägivalla ja inimkaubanduse ennetamisele ja vähendamisele suunatud programmide tutvustus.

Eesti keel

Lehed