Viimased uudised

Koduse ja soolise vägivalla ja soolise võrdõiguslikkuse programmide avakonverents 4. aprillil

1.04.2013

Norra programmide "Sooline võrdõiguslikkus ning töö- ja pereelu tasakaal" ja "Kodune ja sooline vägivald" avakonverents toimub 4. aprillil 2013 Tallinnas Radisson Blu Hotel Olümpias.

Konverentsi peamised eesmärgid on Norra finantsmehhanismi 2009–2014 soolise võrdõiguslikkuse ning töö- ja pereelu tasakaalu edendamisele ning perevägivalla ja inimkaubanduse ennetamisele ja vähendamisele suunatud programmide tutvustus.

Eesti keel

Interaktiivne kampaania vihakõne vastu

26.03.2013

No Hate Speech logo

Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetused on alustanud strateegilist koostööd Euroopa Nõukoguga, et edendada sallivust ja põhiõigusi. Vihakõnevastaseid tegevusi toetatakse läbi Euroopa Majanduspiirkonna toetuste vabaühenduste programmide.

Kampaania “No Hate Speech Movement” sai alguse internetis veebilehel www.nohatespeechmovement.org 22. märtsil 2013 ja kestab kuni 2014.aastani.

Eesti keel

Lehed