12.02.2016

11. märtsil toimub Erinevate Tubade Klubis projekti "Ühised noored" lõpukonverents.

Projekt "Ühised Noored" on rahastatud EMP toetuste programmist „Riskilapsed ja -noored“, mida viivad ühiselt ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Sotsiaalministeerium ja Justiitsministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning doonorpartneriks Norra kohalike ja piirkondlike omavalitsuste liit. Lisainformatsioon projekti kohta http://www.enl.ee/et/EMP-Uhised-Noored, programmi kohta http://www.entk.ee/riskilapsedjanoored/ ja Facebook’istwww.facebook.com/RiskilapsedJaNoored.

Eesti keel