28.10.2019

Programmi avaseminar

Aeg: 12.11.2019

Koht: Hestia Hotel Europa (Paadi 5, Tallinn)

10.00 Saabumine, registreerimine ja kohv

10.30-10.50 Avasõnad 

  • Sotsiaalminister Tanel Kiik
  • Norra Kuningriigi saatkonna ajutine asjur Ole Øveraas 

10.50-11.20 Programmi “Kohalik areng ja vaesuse vähendamine” ülesehitus, sisu ja numbrid

Ülar Vaadumäe, programmi koordinaator, Sotsiaalministeerium

11.20-12.00 Programmi programmipartnerite tutvustus

  • Norra Rahvatervise Instituut
  • Norra Tervisedirektoraat
  • Norra Muinsuskaitseamet

 

12.00-13.00 Eesti aastal 2019. Kus oleme ja kuhu liigume?

Ettekanded:

  • Milliseid väärtusi ja hoiakuid peab Eesti inimene oluliseks – Mari Rell, Arenguseire Keskus
  • Eesti 2035 strateegia: protsess, sihid ja suuremad reformikavad – Heleri Reinsalu, Riigikantselei strateegiabüroo

13.00-14.00 Lõuna

14.00-16.00 Programmi tegevusvaldkonnad ja ootused muutusteks 

Paralleelsessioonid:

a) Lapsed ja noored: väljakutsed hariduses, noorsootöös, õigussüsteemis, tervises

b) Sooline võrdõiguslikkus ning perevägivald ja soopõhine vägivald

c) Kultuuripärand ja kohalik areng

16.00-17.00 Terviseamps ja vaba suhtlus partneritega

Registreeru 

Programmi viivad Eestis ellu juhtivpartnerina sotsiaalministeerium ning justiitsministeerium, haridus- ja teadusministeerium ja kultuuriministeerium. Taotlusvoore aitab läbi viia Riigi Tugiteenuste Keskus. Doonorriikide partnerid on Norra terviseamet, rahvatervise instituut ja muinsuskaitseamet.

Programmi rahaline maht on 21,2 miljonit eurot, millest 10,6 miljonit moodustab Euroopa Majanduspiirkonna toetus, 7,4 miljonit Norra Kuningriigi toetus ning 3,2 miljonit eurot Eesti kaasfinantseering. 

Rohkem infot

 

Eesti keel