10.02.2016

Maa-amet korraldab teisipäeval, 1. märtsil kell 10.00-14.00 Tallinnas (Mustamäe tee 51) ameti suures saalis seminari, mis tutvustab Euroopa Liidu INSPIRE direktiivi ruumiandmete uuendamise projekti tulemusi. Seminaril tutvustavad projekti käigus tehtud töid teostajad OÜ ALPHAGIS ja AS Kaardikeskus  ning tööde tellija Maa-amet. Sõna saavad INSPIRE ruumiandmeteenuste ja maakatte andmete kasutajad. Seminar annab andmehaldajatele põgusa ülevaate 2016. aasta INSPIRE aruandluse muudatustest.

Projekt hõlmas:

1. INSPIRE direktiivi nõuetele vastavate teenuste loomist I, II ja III lisa andmevaldkondade jaoks. Maa-ameti vastutusalas olevate andmevaldkondade andmete kättesaadavaks tegemist teenuste kaudu;

2. Eesti maakatte ruumiandmete uuendamist.

Projekt sai teoks tänu Euroopa Majanduspiirkonna toetustele. Projekti viis ellu Maa-amet, programmi operaator oli Keskkonnaministeerium. Oskusteabega toetas Norra Kaardistusorganisatsioon Statens Kartverk.

 

Eesti keel