22.03.2016

30. märtsil toimub Tallinna Ülikoolis projekti “Mere ja siseveekogude ökosüsteemiteenuste määramise ja kaardistamise metodoloogia väljatöötamine“ lõppseminar.

Koosoleku eesmärk on tutvustada projekti raames tehtud tööd ja arutada, kuhu ja kuidas peaks ökosüsteemiteenuste kontseptsiooniga edasi liikuma.
Ettevõtmine toimub 30. märtsil kell 10.00 – 16.00 Tallinna Ülikoolis (aadress: Tallinn, Narva mnt 25, ruum T416).
Küsimused, millele hakkame vastuseid otsima on järgmised:
- kus ja kuidas võiks rakendada ökosüsteemiteenuste määramise metoodikaid Eesti praktikas?
- kas ja kuidas on need metoodikad rakendatav nt planeeringutes, KMH-des, keskkonnahariduses jne?
- kas ja kuidas aitab see metoodika kaasa elurikkuse säilimisele?
- kas ja kuidas saab seda metoodikat üle kanda maismaa ökosüsteemidele ja nende pakutavatele teenustele?
- kas ja kuidas ökosüsteemiteenuste kaardistamine ja hindamine aitab praktikas kaasa Eesti kestlikule arengule, sh kas ja kuidas aitab see optimeerida praegust mittekestlikku majandust?

Oma osalusest või mitteosalusest andke palun teada hiljemalt 24. märtsiks Doodle registreerimiskeskkonna kaudu:
http://doodle.com/poll/9qmq4qf24p9ffwke4ar4zkaz/admin#table

Undefined