18.04.2016

Date: 
Reede, Aprill 29, 2016 - 09:00 to 12:30
Place: 
Keskkonnaministeeriumi I korruse suures saal
Organizer: 
Eesti Geoloogiakeskus
Audience: 
Teemast huvitatud inimesed
Details: 

Seminar toimub 29. aprillil Keskkonnaministeeriumi I korruse suures saalis (Narva maantee 7a) algusega kell 9:30.

Projektist: Projekt on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna, Keskkonnainvesteeringute Keskuse ja Keskkonnaministeerium toetustest. Projekti eesmärgiks on Soome lahe merepõhja ja selle keskkonnaseisundit kirjeldava andmemudeli koostamine, kasutades tänapäevaseid GIS vahendeid, mille põhjal esitatakse ettepanekud seireks ja keskkonnaseisundi muutuste hindamiseks. Projekti otseseks eesmärgiks on hinnangu andmine merevee ökosüsteemipõhise korraldamise kohta Soome lahe merepõhja kasutamise ja merepõhjasetete moodustumise näitel. Ökosüsteemipõhine korraldamine peab vastama EL merestrateegia raamdirektiivis kirjeldatud põhimõtetele. Hinnang tugineb projekti käigus saadavatele konkreetsetele väljunditele (tulemustele, kusjuures kõik koostatavad kaardid on mõõtkavas vähemalt 1:200 000):

• olemasolevat geoloogilist materjali sisaldav andmebaas;
• aluspõhja geoloogiline- ja kvaternaari setete kaart koos seletuskirja ning andmekihtidega;
• merepõhja geomorfoloogiline kaart koos seletuskirja ja andmemudeliga;
• maavarade kaart ja seletuskiri; • raua-mangaani (Fe – Mn) leviku kaart ja seletuskiri;
• põhjasetete litoloogiline kaart koos seletuskirjaga;
• geokeemilised kaardid koos seletuskirjaga;
• hinnang kaevandatud alade seisundile;
• ettepanekud seireks ja meetmete väljatöötamiseks.

 

Päevakava

9:00 Kohv ja suupisted

9:30 Avasõnad Keskonnaministeerium

9:40–10:00 Ülevaade projektist – Sten Suuroja, Eesti Geoloogiakeskus

10:00–10:20 Norra kogemus ja praktika merepõhjasete setete uurimisel – Aivo Lepland, Norra Geoloogiateenistus

10:20–10:40 Mereala keskkonna olukord ja ettepanekud merepõhja seireks – Urmas Lips, TTÜ Meresüsteemide Instituut

10:40–11:00 Kohvipaus

11:00–11:20 Geoloogilise andmestiku olulisus merepõhja elupaikade kaardistamisel – Georg Martin, TÜ Eesti Mereinstituut

11:20–11:40 Soome lahe merepõhja setete seisundist – Valter Petersell, Eesti Geoloogiakeskus

11:40–12:00 Foonitingimuste väljaselgitamine paleouuringute abil – Tiiu Alliksaar, TTÜ Geoloogia Instituut.

12:00–12:30 Küsimused ja arutelu

Osalemisest palun teada anda Anu Veski e-posti aadressil anu [at] egk [dot] ee hiljemalt 22. aprilliks. Lisainformatsioon: Sten Suuroja, Eesti Geoloogiakeskus (s [dot] suuroja [at] egk [dot] ee, tel 6720371 või 53409924)