Programmi eesmärk: Paranenud rahvatervis ja ebavõrdsuse vähendamine tervishoius.

Oodatavad tulemused:

  • Vaimse tervise parandamine
  • Paranenud raviteenuste kvaliteet ja kättesaadavus, samuti laste terviseprobleemide ennetamine
  • Elustiilist põhjustatud haiguste ennetamine või vähendamine
  • Nakkushaiguste (sh HIV/AIDS ja TB) ennetamine ja ravi

Toetussumma: 8 912 000 eurot

Programmioperaator: Sotsiaalministeerium
Doonori programmipartner: Norra Rahvatervise Instituut


Programmi fookus: Laste ja noorte vaimse tervise parandamine, tervisliku elustiili ja keskkonna edendamine, nakkushaiguste ennetamine, sh kinnipidamisasutustes.

Programm kiideti doonorite poolt heaks 13. novembril 2012. a

Programmileping, sõlmitud 25. veebruaril 2013. a
Programmilepingu lisa 1, sõlmitud 13. mail 2013. a
Programmilepingu lisa 2, sõlmitud 17. juunil 2015. a
Programmilepingu lisa 3, sõlmitud 28. detsembril 2015. a

PROGRAMMI KODULEHEKÜLG

Programmi raames planeeritud taotlusvoorud on lõppenud. Toetatud projektide kohta saab lähemalt lugeda siit.

Koostöö arendamiseks doonorriigi Norra asutustega on avatud taotlemine kahepoolsete suhete fondist. Täpsemalt loe siit.       

Kontakt:
Sotsiaalministeerium: Elis Haan, tel 626 9156, e-post elis [dot] haan [at] sm [dot] ee

Eesti keel