10.11.2016

Eelmisel nädalal toimus Rahvatervise programmi lõpusündmus, mille ettekannete ja nendega seotud materjalidega saate tutvuda SIIN Norra finantsmehhanismist rahastatud rahvatervise programmi eesmärkideks olid riskikäitumise vähendamine, tervisliku käitumise edendamine, elustiilist nagu joomisest ja suitsetamisest põhjustatud haiguste ennetamine ning nakkushaiguste ennetamine ja ravi vanglates. Programmi põhirõhk oli laste vaimse tervise teenuste arendamisel ja valdkondadevahelise koostöö edendamisel. Norra toetuste lõppemisel jätkub nende teenuste osutamine läbi haigekassa ja kohalike omavalitsuste. „Meie ühine vastutus on välisabi toel alustatut nüüd omal jõul edasi arendada ning panustada ka edaspidi vaimse tervise teenustesse ja ennetustegevusse,” lisas minister. Programmi maksumus oli 10 484 706 eurot, millest Norra toetus oli 8 912 000 eurot ja Eesti osalus 1 572 706 eurot.

Eesti keel