27.05.2013

Rahvatervis

Sotsiaalministeerium kuulutab välja Norra toetustest rahastatud rahvatervise programmi kaks taotlusvooru: "Regionaalsete vaimse tervise keskuste väljaarendamine" ja "Veebipõhiste vaimse tervise ja reproduktiivtervise alase teenuse arendamine".

Taotlusvooru "Regionaalsete vaimse tervise keskuste väljaarendamine" raames toetatakse projekte, mille eesmärk on laste vaimse tervise teenuste arendamine, kvaliteedi tõstmine ja kättesaadavuse parandamine regionaalsel tasandil. Vaimse tervise teenuste parema regionaalse kättesaadavuse tagamiseks nähakse keskuste väljaarendamist eelkõige Tartu, Pärnu ja Ida-Viru piirkonnas.

NB! Taotlusvooru "Regionaalsete vaimse tervise keskuste väljaarendamine" taotluste esitamise tähtaega on pikendatud! Uus tähtaeg on 01. oktoobril 2013 kell 12:00 Eesti aja järgi.

Taotlusvooru "Veebipõhiste vaimse tervise ja reproduktiivtervise alase teenuse arendamine" raames toetatakse projekte, mis keskenduvad veebipõhiste infokanalite ja nõustamisteenuste arendamisele (sh reproduktiivalane nõustamine noortele).

Taotluste esitamise tähtaeg on 13. august 2013 kell 12:00 Eesti aja järgi.
Taotlusvooru tingimused ja muu info on leitav programmi kodulehel.

Eesti keel